29 نوامبر 2015 ... هیومیک اسید چیست و چه خواصی دارد؟ ... دست نمی‌آورند، کشاورزان زمین‌های خود را با کود آلی(ترکیبی از کود حیوانی و خاک) و سالم تقویت نمی‌کنند تا مواد ...